Kim jesteśmy?

Zespół specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie finansów i rozwiązań IT >>

To Ci się może przydać

Skorzystaj z naszej  bazy wiedzy lub znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytanie >>

Zadzwoń do nas

Skontaktuj się z nami już teraz:
e-mail:
telefon: +48 22 250 27 27
fax: +48 22 250 27 28

Kontakt

Prodoceo Katarzyna Kowalczyk, FA3911

mail: prodoceo@prodoceo.pl

Doradztwo podatkowe

Opinie podatkowe

Sporządzamy opinie w zakresie problematycznych kwestii z zakresu podatków. W ramach prowadzenia ksiąg rachunkowych wskazujemy obszar ryzyka. Zakres i cena zlecenia jest każdorazowo z Państwem uzgadniana. Dzięki temu uzyskują Państwo precyzyjną odpowiedź na stawiane pytania.

Optymalizacja podatkowa przekształceń kapitałowych

Optymalizacja podatkowa dotyczy przekształceń kapitałowych i zmian formy prawnej realizowanych przez podmioty podlegające opodatkowaniu zarówno na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych jak też od osób fizycznych. Proponujemy indywidualne rozwiązania dostosowane do potrzeb i bieżącej sytuacji klienta.

Interpretacje podatkowe

Oferujemy kompleksowe wsparcie przy uzyskaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej, Minister Finansów (poprzez upoważnione organy), na pisemny wniosek zainteresowanego, ma obowiązek wydania, w jego indywidualnej sprawie, pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, zwanej też interpretacją indywidualną.
Wniosek taki może dotyczyć zarówno już zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych, tak więc każdy podatnik, prowadzący lub planujący prowadzenie przedsiębiorstwa ma prawo upewnić się, co do prawidłowości prowadzonych rozliczeń
z urzędem skarbowym.

Ceny transferowe

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.
W zakres usług wchodzą:

  • analiza transakcji z podmiotami powiązanymi, określenie ryzyka związanego ze sposobem oraz wysokością ustalania wynagrodzenia transakcyjnego,
  • wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe sporu z organami podatkowymi w tym zakresie,
  • opracowanie lub pomoc przy sporządzaniu dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych,
  • weryfikacja dokumentacji podatkowej sporządzonej przez Klienta w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi, 
  • doradztwo w zakresie opodatkowania transakcji w obrocie międzynarodowym m.in. należności licencyjnych, odsetek, dochodów z dywidend,
  • doradztwo w zakresie postępowań podatkowych i sądowych dotyczących problematyki cen transferowych.