About us

We are a team of certified, experienced accountants and IT specialists >>

Useful information

Access our library to get useful templates, websites and answers to frequently asked questions >>

Contact us

Do not hesitate to contact us:
e-mail:
tel: +48 22 250 27 27
fax: +48 22 250 27 28

Clients who trusted us

Contact

Prodoceo Katarzyna Kowalczyk, FA3911

mail: prodoceo@prodoceo.pl

Mały podatnik w 2014 r.

Mały podatnik to spółka, która z uwagi na swoja wielkość korzysta z dedykowanych ulg podatkowych takich jak:

- możliwość kwartalnego rozliczenia VAT

- możliwość kwartalnego rozliczenia podatku CIT lub PIT

- możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do wartości nieprzekraczających 211 000. zł (równowartości 50 000. € ). Nie można jednorazowo zamortyzować zakupu samochodów osobowych.

W 2014 r. status małego podatnika będą mieli ci podatnicy, których przychody brutto w 2013 r. nie przekroczą kwoty 5 068 000 zł.

Aby skorzystać z ulgi kwartalnego rozliczenia PIT/ CIT , należy powiadomić Urząd Skarbowy najpóźniej do 20 stycznia 2014.