Kim jesteśmy?

Zespół specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie finansów i rozwiązań IT >>

To Ci się może przydać

Skorzystaj z naszej  bazy wiedzy lub znajdź odpowiedź na nurtujące Cię pytanie >>

Zadzwoń do nas

Skontaktuj się z nami już teraz:
e-mail:
telefon: +48 22 250 27 27
fax: +48 22 250 27 28

Kontakt

Prodoceo Katarzyna Kowalczyk, FA3911

mail: prodoceo@prodoceo.pl

Księgowość

Usługa skierowana jest do spółek prawa handlowego z sektora micro, małych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy wsparcie zespołu ekspertów w codziennym funkcjonowaniu firmy oraz w sytuacjach nietypowych wymagających wiedzy i doświadczenia.

Gwarantujemy, że decyzja o podpisaniu umowy na zewnętrzne prowadzenie księgowości Państwa firmy skutkować będzie:

 • Obniżeniem kosztów administracyjnych nawet do 30% rocznie – wewnętrzny dział księgowy z jednym pracownikiem to roczny koszt w wysokości 50-80 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć koszty stanowiska pracy, koszty obsługi IT programów księgowych, koszty rekrutacji i koszty zastępstw;
 • Zwiększeniem bezpieczeństwa Zarządu - zatrudniając księgowego na etat, trzeba liczyć się z tym, że jego odpowiedzialność jest ograniczona do trzech pensji. Nasze biuro rachunkowe jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej
   do wysokości 2 mln zł;
 • Poprawą komunikacji i regularnym dostępem do informacji. Nasze biuro rachunkowe jest czynne w każdy dzień roboczy
  i nie ma przestojów w pracy. Zatrudniony na etat księgowy-pracownik to ryzyko długotrwałych nieobecności lub częstej rotacji;
 • Zwiększeniem dostępności do innych usług finansowych i podatkowych. Nasze biuro rachunkowe oferuje szeroki zakres usług takich jak analizy finansowe, audyt, szkolenia, doradztwo podatkowe oraz wsparcie prawne.
  Zatrudniamy rewidentów i doradców podatkowych oraz współpracujemy z kancelariami prawnymi i notariuszami;
 • Oszczędnością czasu poświeconego administracji, kontaktami z Urzędami Skarbowymi,  sprawom kadrowym i administracji. Przekazanie obowiązków księgowo-podatkowych do firmy zewnętrznej pozwala na zwiększenie koncentracji
  Zarządu na strategiach rozwoju.

Metodologia pracy

Oferujemy usługę na miarę centrum usług (shared service center), które działają w ramach dużych grup kapitałowych. Dla średnich przedsiębiorstw zatrudniających ok. 80-100 osób, proponujemy zatrudnienie pracowników w siedzibie klienta. Istnieje również możliwość przejęcia obecnych pracowników działu księgowego po weryfikacji ich wiedzy i doświadczenia. Zapewniamy bieżący nadzór nad działaniami osób pracujących w siedzibie klienta oraz wsparcie merytoryczne i szkolenia.

Dodatkowo, oferujemy usługę funkcji dyrektora finansowego, stanowiącą merytoryczne wsparcie zarządu przy definiowaniu
i realizowaniu strategii finansowej spółki. Mogą korzystać Państwo z wieloletnich doświadczeń naszych ekspertów przy tworzeniu budżetów, negocjacji z klientem lub bankiem, wdrażaniu systemu controllingu i raportów zarządczych, bez potrzeby zatrudniania na pełen etat wykwalifikowanych pracowników.

W przypadku współpracy otrzymują Państwo od nas:

 • Opiekuna, będącego do Państwa dyspozycji w sytuacjach i w sprawach przez Państwa zgłaszanych;
 • Bieżące informacje potrzebne do zarządzania;
 • Wsparcie oraz praktyczne podejście do rozwiązania problemów wypracowane na podstawie wielu lat doświadczeń
  w prowadzeniu spółek;

Zakres usług

W ramach wybranego pakietu oferujemy Państwu:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • archiwizowanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
 • prowadzenie podatkowej księgi handlowej oraz odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług;
 • rozliczanie kontrahentów firmy;
 • rozliczanie zaliczek pracowniczych;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku VAT;
 • przygotowywanie obowiązkowych raportów GUS i NBP;
 • przygotowywanie raportów zarządczych na potrzeby zarządu oraz udziałowców/ akcjonariuszy;
 • reprezentację spółki w przypadku kontroli organów podatkowych lub innych organów kontrolujących.